http://www.erfenisstigting.org.za/

 

Die Erfenisstigting (Maatskappy Sonder Winsoogmerk) is in 2002 gestig om te help omsien na bedreigde erfenisgoedere, veral diƩ wat vir die Afrikaanssprekende gedeelte van die bevolking van betekenis is. Die Erfenisstigting poog om na alle sodanige bedreigde terreine om te sien, asook na ander erfenisgoedere, soos standbeelde en kunswerke, wat bewaringswaardig geag word en nie meer elders in die land welkom is nie of in gevaar staan om gesteel of gevandaliseer te word.

 

http://esdigit.org.za/

ESDIGIT is ‘n nasionale forum vir die digitalisering van ons gedokumenteerde erfenis.