The Heritage Portal

The Heritage Portal is a discussion, education and marketing platform serving the South African Heritage Sector. It aims to assist a spectrum of stakeholders to negotiate the tensions between preservation and development and help integrate heritage into the planning...

Erfennisstigting en ESDIGIT

http://www.erfenisstigting.org.za/   Die Erfenisstigting (Maatskappy Sonder Winsoogmerk) is in 2002 gestig om te help omsien na bedreigde erfenisgoedere, veral dié wat vir die Afrikaanssprekende gedeelte van die bevolking van betekenis is. Die Erfenisstigting...

The Burra Charter

http://australia.icomos.org/publications/charters/ The Burra Charter defines the basic principles and procedures to be followed in the conservation of Australian heritage places. In 1979, the Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural...