Heritage Forum

Development upsets Jamestown

Jul 16, 2019 | Forum, News

Talle inwoners van Jamestown  het verlede week hulle ontevredenheid met die voorgestelde ontwikkeling van 55 wooneenhede in die Blaauwklippen on Rivierbehuisingskompleks op ‘n vergadering van inwoners en ander belanghebbendes uitgespreek.  Lees meer.

You might also enjoy these articles…