Heritage Forum

Help beplan die toekoms van Stellenbosch

Jul 25, 2014 | Forum, News

Shaping_Stb_header

Help beplan die toekoms van ons dorp!

Nou kan jy help bou aan ’n beter toekoms vir die dorp Stellenbosch met die veldtog Shaping Stellenbosch

Shaping Stellenbosch is ’n veldtog van Stellenbosch Munisipaliteit om Stellenbossers se idees in te win en dit dan by ’n nuwe dorpsplan vir die dorp Stellenbosch in te sluit – ’n plan vír die dorp, déúr die dorp!

Hiermee nooi Stellenbosch Munisipaliteit alle verteenwoordigende liggame, ondernemings, nieregeringsorganisasies, belangegroepe, studente, gemeenskapsorganisasies en lede van die algemenepubliek om aan hierdie innoverende inisiatief deel te neem. Deel jou idees oor hoe en waar die dorp oor die volgende 10 tot 20 jaar ontwikkel behoort te word. Hierdie idees sal die munisipaliteit moeilike kwessies help hanteer, soos:

  • Hoe kan meer mense naby vervoerroetes en werksgeleenthede gehuisves word?
  • Watter goed geleë, onbeboude stukke grond kan vir skole, klinieke, parke of nuwe ondernemings gebruik word?
  • Watter paaie kan opgeknap word om dit veiliger vir voetgangers en fietsryers te maak?
  • Waar kan nuwe busroetes en voetpaaie gebou word sodat mense sonder ’n motor tussen die huis en die werk kan beweeg?
  • Waar kan markte geleë wees om arm mense se ekonomiese geleenthede en toegang tot voedsel te verbeter?
  • Watter natuurgebiede en geboue behoort herstel/gerestoureer en teen toekomstige ontwikkeling beskerm te word?
  • Hoe kan ons op nuwe en vernuwende maniere dienste lewer sodat ons in harmonie met die natuur kan leef?

Dorpsplanne is voorheen tipies deur ’n span konsultante opgestel, sonder dat die publiek juis geleentheid gehad het om aktief deel te neem. Met Shaping Stellenbosch kry die inwoners van die dorp egter nou geleentheid om die munisipaliteit aan ’n beter Stellenbosch te help dink, en kan enigeen op die dorp voorstelle indien oor hoe hulle graag die dorp sou wou ontwikkel en verbeter. Hierdie innoverende proses word in samewerking met die Universiteit Stellenbosch op die dorp Stellenbosch aangebied en word as ’n projek van World Design Capital 2014 erken.

Gaan gerus voor 31 Julie 2014 na die “Jou voorstel”-blad by www.shapingstellenbosch.co.za om te registreer en jou voorstelle in te dien.

Shaping_Stb_pic1

Hoe kan ek deelneem?
Daar is twee maniere om ons van jou idees te vertel:
Gaan na die Shaping Stellenbosch-webtuiste by www.shapingstellenbosch.co.za,
klik op “Jou voorstel”, registreer, en vul ’n aanlyn vorm in.

 

OF

 

Besoek jou naaste biblioteek, vul ’n vorm met die hand in, en plaas dit in die posbus by die biblioteek. Vorms is by die openbare biblioteke in Stellenbosch-middedorp, Cloetesville, Idasvallei, Jamestown en Kayamandi te kry.

 

Daar is geen perk op hoeveel voorstelle jy mag indien nie, maar maak seker jy doen dit voor 31 Julie 2014! Vir meer inligting, gaan na die “Neem deel”-blad by www.shapingstellenbosch.co.za.

 

 

Watter gebiede Shaping_Stb_pic2vorm deel van “die dorp Stellenbosch”?

Die Shaping Stellenbosch-veldtog konsentreer in hierdie stadium slegs op die dorp Stellenbosch en omgewing, en nie die hele munisipale gebied nie. Die gebiede en buitewyke wat geraak word, is soos volg: Brandwacht, Stellenbosch-middedorp, Cloetesville, Dalsig, De Zalze, Devonvallei, Die Boord, Enkanini, Idasvallei, Jamestown, Karindal, Kayamandi, Krigeville, Mostertsdrift, Onder-Papegaaiberg, Paradyskloof, Plankenbrug, Rozendal, Simonswyk, die kampus van die Universiteit Stellenbosch, Technopark en Welgevonden-landgoed.

 

Vir meer inligting, e-pos ons gerus by
admin@shapingstellenbosch.co.za

You might also enjoy these articles…