Heritage Forum

Gewels & Euwels | ‘n Uitstalling | Foto’s deur Erhardt Thiel

Sep 8, 2012 | Forum, News

Visuele Geraas in die Eikestad – ‘n Uitstalling van fotos deur Erhardt Thiel

As ek my baie seëninge tel, is die feit dat ek op hierdie pragtige dorp en sy besonderse omgewing my lewe kan maak, en my kinders grootmaak, gewoonlik redelik hoog op my lys. Almal van ons wat hier ons lewens deurbring is bewus van hierdie voorreg. Ons word voorwaar beny deur mense vanoor die land en wêreld. As fotograaf en Stellenbosser is ek die laaste paar jaar baie bewus van wat visueel in ons omgewing gebeur. Daar is ‘n stelselmatige agteruitgang, wat in my oë al kommerwekkende afmetings aanneem, aan die gebeur. Dit is ‘n stadige proses maar met verloop van tyd is die somtotaal daarvan ‘n wêreld sonder visuele harmonie. Om die tendens te help omkeer het ek myself die opdrag gegee om dit fotografies te dokumenteer om so meer Stellenbossers daarvan bewus te maak. Die stelle foto’s bestaan uit ‘n gewel en ‘n euwel. Iets pragtig en tydloos en iets wat eerder nie daar moes gewees het nie, of dalk meer aandag aan die visuele impak daarvan ontvang het. Om die boodskap sterker oor te dra het ek beide foto’s van presies dieselfde plek geneem. Die mooiheid van die gewel word prakties gekanselleer deur die negatiewe impak van die euwel. Baie dankie dat julle hierna kom kyk het en ek hoop ek het bygedra tot ‘n gesonde debat oor die onderwerp.Erhardt Thiel (Stellenbosser)

You might also enjoy these articles…