Die Stellenbosch Erfenis Stigting

  • Bevorder toepaslike en volhoubare bewaring en ontwikkeling in en om Stellenbosch.
  • Steun dinamiese ontwikkeling wat tegelyk die unieke kulturele landskap, historiese kontinuiteit en sin van plek versterk.
  • Besef ‘n kulturele landskap en sin van plek is nie staties en verkry betekenis eers deur mense.