Hulp vir Huiseienaars

Lys van Argitekte in Stellenbosch

Dennis Moss Argitekte

Kontak besonderhede:

info@dmp.co.za
Tel: +27 (0)21 887 0124
17 Market Street, Stellenbosch, South Africa

www.dmp.co.za

HB Argitekte

Kontak besonderhede:

Distillery Road Stellenbosch
Central Stellenbosch
021-8832506

www.hbarchitects.co.za 

Chris de Hart Argitekte

Kontak besonderhede:

1 Repens Road
Paradyskloof
Stellenbosch
021-880 2401

www.chrisdehart.co.za

Slee & Co Argitekte

Kontak besonderhede:

Distillery Road
Stellenbosch Central
Stellenbosch
021-887 3385

www.slee.co.za

TV3 Architects & Beplanners

Kontak besonderhede:

97 Dorp street
La Gratitude Office Block
Stellenbosch
021-861 3800

www.tv3.co.za

Claude Behrmann Argitekte

Kontak besonderhede:

8 Oldenland road
De Zalze
Stellenbosch
076 548 1051

www.claudebehrmannarchitects.com

Cala Moller Argitek

Kontak besonderhede:

Doornbosch Homestead
R44 Strand Road
Stellenbosch
021-822 9341

www.argitek.co.za

Beverley Hui Argitekte

Kontak besonderhede:

22 Omega Road
Rozendal
Stellenbosch

www.architectcapetown.co.za

Hugo Lotter Argitekte

Kontak besonderhede:

9 Quantum street
Techno Park
Stellenbosch
021-880 2211

www.hugolotter.co.za

Tim Ziehl Argitekte

Kontak besonderhede:

54 Dorp Street
Stellenbosch
021-886 5716

www.timziehlarchitects.co.za

Dekker Papendorf Argitekte

Kontak besonderhede:

Unit 1
Moore Stephens Building
24 Techno Avenue
Techno Park
Stellenbosch
(0)21 880 2016
info@dparc.co.za

www.dparc.co.za