Wrestling with Moses: How Jane Jacobs took on New York’s Master Builder and Transformed the American City

Document Author: Anthony Flint

Jane Jacobs tel onder die invloedrykste denkers oor stedelike ontwerp in die Twintigste Eeu. Hierdie boek vertel hoe sy, as’t ware ’n Dawid in die stryd om die behoud van o.m. Greenwich Village in New York, vir Goliat (Robert Moses, gewapen met politieke konneksies en die diep sake van ’n ontwikkelaar) met sukses teenstaan.

Click here to download the file