Ou-Kaapse meubels

Document Author: Matilda Burden

Ou-Kaapse meubels – studies in style gee ’n uiteensetting van verskillende meubeltipes, die style wat aan die Kaap voorgekom het tot ongeveer 1900, en die verskillende vlakke van sofistikasie waarop meubels geskep is. Agtergrond oor die herkoms van die style help lesers om self style te identifiseer, en om spesifieke meubelstukke, volgens stylperiode uit te ken, en tegelyk om Ou-Kaapse meubels in ’n breër konteks te verstaan.

Click here to download the file