Oor ons

Die Stellenbosch Erfenis Stigting bevorder houbare erfenisbewaring en innoverende argitektuur en stedelike ontwerp. Die beste eietydse ontwerp word gedeelde erfenis vir die toekoms.

Die Stigting is sedert 1959 ’n onafhanklike, nie-winsgewende organisasie.

Ons werk nou saam met plaaslike owerhede en met die provinsiale en nasionale erfenisagentskappe. Ons ondersteun die Wet op nasionale erfenisbronne, wat gemeenskappe aanmoedig en bemagtig om hul erfenis te versorg en te bewaar. Erfenis, wat uniek en onvervangbaar is, verdiep ons begrip van ons gemeeskap en omgewing en help ons om die ervarings van ander te verstaan.

Komitteelede

Jolanda de Villiers Morkel (Onder-voorsitter) jolanda.morkel@gmail.com, Deon Carstens (Voorsitter) deon@annabasson.co.za, Raymond Bouma, Hugo Lötter, Willem Malherbe willemmalherbe1@gmail.com , Johann Slee, Chris Aucamp, Pedri Lotz.

Aansoeke (aanbouings, restourasie, sloping)

Corlie Smart, smartest@mweb.co.za

Deon Carstens, deon@annabasson.co.za

Sluit aan

info@stellenboschheritage.co.za

Ons vra geen ledegeld nie. Ons is egter ’n nie-winsgewende organisasie en vertrou op finansiële steun van mense wat ons oogmerke en aktiwiteite steun. Elke donasie word waardeer.

Bank: Nedbank, Tipe rekening: Tjek, Rekeningnommer: 1071 251422, Takkode: 107-110

Donateurs

Met dank aan ons donateurs vir 2018 – Het Jan Marais Nasionale Fonds