Universiteit vier die Grondwet met nuwe kunswerk

8 November 2020

Die kunstenaar Strijdom van der Merwe het in opdrag van Stellenbosch Universiteit ‘n kunswerk ter viering  van die Grondwet van Suid-Afrika by die Ou Hoofgebou in Ryneveldstraat ontwerp.

Drie afsonderlike metaalplate beeld die aanhef tot die Grondwet uit in drie tale, Afrikaans, Engels en Xhosa.

Die Fakulteit Regsgeleerdheid het die projek in 2017 van stapel gestuur as deel van die US se visuele proses om inklusiewe kuns en simbole op die kampus aan te bring.

“Die Grondwet, is die grondslag vir ’n demokratiese en oop samelewing. Die aanhef tot die Grondwet is ’n verbintenis tot ’n sosiaal regverdige samelewing. Die uitbeelding van die aanhef by ons fakulteit se ingang is toepaslik en inspirerend” sê prof Nicola Smit, dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid.

Die projek self is gebore uit ’n omvattende konsultasieproses waarby die US se Visuele Regstellingskomitee, personeel en studente van die fakulteit en die US se bestuur, asook eksterne rolspelers onder andere betrokke was.

Die vermaarde landskapsargitek, Strijdom van der Merwe, is aangewys om die projek te ontwerp.

Van der Merwe, wat as student in die tagtigerjare klasse in die Ou Hoofgebou bygewoon het, sê hy het goeie herinneringe aan die gebou: “Omdat die Ou Hoofgebou dikwels as ’n visuele simbool van die Universiteit gebruik word, was ek veral versigtig om nie ’n beeldhouwerk te skep wat sou afbreuk doen aan die vooraangesig van die gebou nie. Ons het met ’n spesifieke idee begin, maar namate ons insette van verskillende rolspelers ontvang het, het die ontwerp ’n hele paar veranderinge ondergaan om te kom waar ons vandag is.”

’n Kenmerk van die kunswerk is dat die teks van elke plaat op die grond geprojekteer word wanneer die son op verskillende tye van die dag teen verskillende hoeke deur die plate skyn. “Hierdeur word ’n dinamiese ervaring tussen die teks en die verbyganger geskep om die aanhef as’t ware te ‘ervaar’.”

 

Dr Leslie van Rooi, Senior Direkteur: Transformasie en Sosiale Impak het gesê die werk skep geleenthede om nadenke en gesprekke oor lesse uit die verlede en die moontlikhede van ons toekoms aan te moedig:

“Ons wil met hierdie kunsinstallasie die Ou Hoofgebou as deel van ons erfenis kontekstualiseer deur ’n kontemporêre kunswerk, wat die gees van ons tyd verteenwoordig, naas die klassieke argitektuur van die gebou te plaas. Die US wil as deel van ons visuele regstellingsproses ’n gesprek oor kuns op plaaslike en nasionale vlak aan die gang sit.”

Die Ou Hoofgebou is in November 1886 in gebruik geneem. Dit is sedert die totstandkoming van die Fakulteit Regsgeleerdheid in 1921 die tuiste van die fakulteit, wat in 2021 sy eeufees vier.

Leave a Reply