Die ‘Urban Village’ – mite of moontlikheid?

19 Maart 2013

Daar word nou baie gepraat oor moontlike alternatiewe vir stedelike groei, om dit volhoubaar en ekologies-vriendelik te maak. ’n Artikel van ’n span navorsers by die Universiteit van Cardiff bekyk die lewensvatbaarheid van die ‘urban village’. Dit is volgens hulle die enigste van ’n reeks voorstelle wat in ’n klompie noemenswaardige ontwikkelings vergestalt is. Die kompakte stad, poli-sentriese stad, die stedelike-kwartier, volhoubare stedelike-buurte, die eko-dorp en die millenniu-dorp is van die ander konsepte wat in die jare negentig van die vorige eeu as moontlikhede genoem is.

Die navorsers het in Groot Brittanje  gekyk na 55 ontwikkelings wat as ‘urban villages’ bemark word. Hieruit het hulle drie bestudeer,  in terme van die fisieke, sosiale en ekonomiese eienskappe van die gemeenskappe wat daar woon.  Hulle kyk ook hoe inwoners dit belewe.

Hul gevolgtrekking is dat die begrip ‘urban village’ meesal in beplanningsterminologie bestaan, en nog nie  onder ‘gewone’ burgers nie. Verskillende rolspelers verstaan verskillende dinge daaronder. Inwoners se ekonomiese en sosiale agtergrond was bepalend vir hul deelname in hul woonbuurte.

Lees die hele artikel by http://www.academia.edu/2264284/The_Urban_Village_a_real_or_imagined_contribution_to_sustainable_development.

Leave a Reply