Ruimtelike ontwikkelingsraamwerk vir Stellenbosch

12 Maart 2019

‘n Ruimtelike ontwikkelingsraamwerk vir Stellenbosch is in die afgelope week bekend gestel. Daar is nou geleentheid vir openbare kommentaar vóórdat dit in Mei vir finale goedkeuring aan die Raad voorgelê word.

Dit vroeg om nou die volle inhoud van die dokument noukeurig te ontleed. Wat nietemin goed is, is dat dit tegelyk omvattend en toeganklik is. Die voorstelle en die keuses is helder. Dit is goed – te dikwels is sulke dokumente vaag, om konflik en kritiek te vermy. Wanneer uiteenlopende standpunte vaag versoen word, boet ‘n voorstel interne samehang in. Hierdie voorstel is stelselmatig samehangend en duidelik oor die keuses vir Stellenbosch. Dit is belangrike, interessante en selfs noodsaaklike stof vir elkeen wat belangstel in die dorp en omgewing.

U kan die konsep ruimtelike ontwikkelingsraamwerk lees op die Munisipaliteit se webbladsy. Ons sluit hier vir u die aanhef tot die raamwerk in.

Leave a Reply