Pritzker 2021 dui op verskuiwing in argitektuur

25 Mei 2021

Die 2021 Pritzker-prys, wat gelykstaande is aan die Nobelprys vir Argitektuur, is aan Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal toegeken. Hierdie toekenning onderstreep ‘n geleidelike en deurlopende verskuiwing van waardes binne argitektuur.

Lacaton en Vassal se ontwerpfilosofie fokus op hulle Never Demolish-beginsel. Volgens hierdie uitgangspunt begin argitektoniese ontwerp binne die bestaande ruimte en transformeer en brei uit wat reeds daar is – die teenoorgestelde van ‘n benadering wat van bo of buite na binne werk en wat dus met ‘n nuwe, glans buitekant begin.

Hulle pas hierdie beginsel toe op stedelike behuisingsprojekte waar die behoeftes van huidige inwoners die ontwerp rig en sodoende help om lewenskwaliteit te verbeter. Lacaton en Vassal heg waarde aan volhoubaarheid deur ekonomiese, omgewings- en sosiale oorwegings te balanseer. ‘n Bekende voorbeeld van die Never Demolish-beginsel is drie geboue vir sosiale behuising in Bordeaux wat omskep is in pragtige leefruimtes. Gedurende die opknappingsproses het nie een van die inwoners uitgetrek nie. Hierdie projek het ook die Europese Unie prys vir kontemporêre argitektuur in 2019 gewen.

Die Pritzker-prys is dus toegeken aan argitekte wat bekend is vir opknappingswerk en dit dui op die veranderende waardes van argitektuur. Met hierdie verandering beweeg die fokus weg van skouspelagtige nuwe geboue na die noodsaaklike, maar onder-gewaardeerde opgradering en versorging van bestaande argitektuur. Sodoende word tot ekologiese en sosiale waardes toegevoeg. Dezeen verwys hierna as stedelike rentmeesterskap.

Die Jurie van die Pritzker-prys waardeer Lacaton en Vassal se modernistiese hoop om die lewensomstandighede van baie mense te verbeter. Hul werk reageer op die klimaats- en ekologiese noodsituasies van ons tyd, sowel as op dringende sosiale behoeftes, veral binne die konteks van stedelike behuising.

Lacaton en Vassal se portefeulje sluit die beplanning van stedelike, kulturele en opvoedkundige ruimtes in, en hulle het, naas maatskaplike behuising, ook galerye en privaat huise ontwerp. Volhoubare praktyke soos die gebruik van natuurlike beligting en kruisventilasie is prominent in hierdie ontwerpe. Lacaton en Vassal se beroepe as praktiserende argitekte word ook aangevul deur klas te gee by Europese universiteite en hul beklee beide posisies as mede- en besoekende professore.

 

Lacaton & Vassal se toevoeging van ‘n groot wintertuin by Latapie House. Foto: Philippe Ruault

Tour Bois-le-Prêtre. Foto: Philippe Ruault

1999 Huis in Bordeaux. Foto deur Philippe Ruault

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes. Foto deur Philippe Ruault

FRAC Nord-Pas de Calais was ‘n grootskaalse opknapping en aanbouing by ‘n skeepsvervaardiger. Foto deur Philippe Ruault

2013 Polyvalent Theater, Lille Frankryk. Foto deur PhilippeRuault

Leave a Reply