Voetgangers stem met hul voete

27 Oktober 2017

 

Andringastraat

Mense het met hul voete gestem toe die Munisipaliteit met vervoerweek ‘n gedeelte van Andringastraat meer toeganklik vir voetgangers gemaak het.  Voetverkeer was deurlopend goed en het veral laatmiddag en vroegaand uitgeloop op ‘n informele straatfees.

‘n Interessante eksperiment dus deur die Munisipaliteit.

Andringastraat, tussen Kerkstraat en Pleinstraat het lank reeds digte voetverkeer, maar die sypaadjies is meesal onbegaanbaar vir voetgangers.  Dit is onder meer nie vir gestremde mense moontlik om die sypaadtjie te gebruik.

Daarby is die aansluiting van Andringastraat by Pleinstraat gevaarlik.  Motorbestuurders ignoreer deurlopend die padaanduidings en maak van die aansluiting ‘n kruising.

SES sal in ‘n volgende nuusbrief formele terugvoer oor die eksperiment verkry van Mnr John Muller, die stadsingenieur in beheer van vervoerbeplanning.

Intussen ‘n kort opsomming oor vervoer in Stellenbosch met inligting verskaf deur die Munisipaliteit:

Stellenbosch Program For Transport Month

This year was the twelfth transport month since October was declared National Transport month at a National Transport Lekgotla. Transport month is used to raise awareness on the important role of transport in the economy and to encourage participation from civil society and business, including the provision of a safe and more affordable accessible and reliable transport system in the country.

Stellenbosch experience unique transportation challenges due to the following reasons:

·         A university that generate significant additional traffic.

·         A high percentage of people working in Stellenbosch, commuting on a daily basis.

·         Tourist attractions in Stellenbosch bring daily high volumes of visitors.

·         Good quality schools in Stellenbosch attract scholars from areas outside of Stellenbosch.

Stellenbosch face, amongst others:

•       High congestion levels

•       Insufficient parking

•       Inadequate and unsafe conditions for pedestrians and cyclists

•       Insufficient and inadequate public transport.

•       High percentage  of commuting to Stellenbosch

Stellenbosch is suffocating in it’s own success.  The growth in tourism and student numbers, and also the need to protect heritage and environmental assets imply that transport planning in Stellenbosch should be innovative.  Most of the buildings in the core of Stellenbosch were constructed more than hundred years ago when the access and mobility needs were different.

 

One thought on “Voetgangers stem met hul voete”

  1. Gerrit Jordaan says:

    Stellenbossers behoort ‘n kopskuif te maak weg van motorvoertuie, en ons gewoonte om te wil parkeer daar waar ons wil wees, na alternatiewe middedorpse vervoer – hetsy per voet en per fiets. Ek wil voorstel dat die middedorp en kampus (Plein,van Riebeeck, Victoria, Andringa, Ryneveld, Drostdy, Neethlingstraat,en die kleiner verbindingstrate op die kampus en die Weides, as ‘Alternatiewe Vervoer Voorkeur’ roetes gemerk word (bv. met ‘n wielmotief op die middelstreep), wat sal beteken dat voetgangers en fietsryers voorkeur sal hê bo motorvoertuie, m.a.w. die fietse mag langs mekaar ry, en die voetgangers het voorkeur om die pad oor te steek al is dit nie by ‘n voetoorgang. Die strate is dus steeds oop vir gebruik van motorvoertuie, maar die motorbestuurder gaan moet kennis neem dat hy stadig gaan beweeg weens die vryer beweging van voetgangers en fietsryers.

Leave a Reply