Stellenbosch Munisipaliteit se Erfenisopname en Bestuursplan wen belangrike pryse

21 Oktober 2019

Stellenbosch Munisipaliteit se erfenisopname en bestuursplan vir bewaring het pas die Instituut vir Landskapargitektuur (ILASA) se presidentiële prys gewen.  In reaksie op dié eer sê die burgemeester, advokaat Gesie van Deventer, dit is noodsaaklik dat ‘n dorp met die besonderse erfenis van Stellenbosch goeie riglyne het om dit te bestuur en gepas dat daar erkenning is as dit goed gedoen word.

Die erfenisopname en bestuursplan vir bewaring het naas ILASA se hoogste eerbewys ook die prys vir die mees innoverende projek van die jaar en ‘n prys vir die beste publikasie van die jaar gewen.

Liana Jansen en ‘n multi-dissiplinêre span het die bestuursplan vroeër vanjaar ‘n opdrag van die Munisipaliteit voltooi.  Professor Fabio Todescini, mede-leier van die projek, is verlede jaar ná afhandeling van die voorlaaste fase van die projek onverwags oorlede.

Kenners het die plan tevore al as hoogs innoverend beskryf.  Dit dokumenteer strukture en erfenislandskappe en vestig die erfenis tegelyk in ruimtelike beplanning.  Dit is die eerste plan van dié aard in Suid-Afrika en ook een van die eerstes in die wêreld.  ‘n Aanname van die plan is dat erfenis ‘n deurlopende, dinamiese proses is wat sowel die diverse kulture en die unieke natuurlike omgewing insluit.

Streke in die distrik is aan ekologiese, estetiese, sosiale, historiese en ekonomiese norme beoordeel en gegradeer. Elke gradering dui die bestuursverantwoordelikhede van die munisipaliteit vir die streek aan.

In haar kommentaar sê die burgemeester die plan bring die ryk kompleksiteit van erfenis en omgewing in Stellenbosch byeen en vestig dit in ‘n wetlike bestuursraamwerk.  Die plan is oop en toegangklik vir inwoners en skep geleenthede dat hul kan deelneem aan die bestuur van erfenis.

Die erfenisopname en bestuursplan vir bewaring is op die Stellenbosch Erfenis Stigting se webruimte.  Die Stigting huisves dié plan en ook ‘n aanvanklike eerste erfenisopname vir die historiese middedorp van Stellenbosch.

Kyk na die distrikwye plan en interaktiewe kaart.

Leave a Reply