Kelvin Campbell se lesing in Stellenbosch

20 September 2018

Kelvin Campbell, ‘n innoveerder en wêreldleier in stedelike ontwerp, praat eersdaags op Stellenbosch oor die uitdagings wat dorpe en stede oral in die wêreld en ook in Suid-Afrika ondervind.

Campbell se lesing getiteld Making Massive Small Change: Ideas, tools and tactics to build the urban society we all want, is deel van STIAS se openbare lesingreeks van 2018.

Die lesing bou op Campbell se onlangse boek, Making Massive Small Change, wat vandeesmaand gepubliseer is. Die temas in die boek is hoogs ter sake vir Stellenbosch en die hele  Suid-Afrika. Campbell is tot Desember by STIAS om ‘n model vir goeie stedelike grondbenutting en die bou van hegte sosiale woonbuurte vir Suid-Afrikaanse omstandighede te help ontwikkel.

Campbell ken Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse omstandighede. Hy is oorspronklik van Natal en was later by die Universiteit van Witwatersrand vöordat hy hoogleraar was aan verskeie Britse universiteite. As stedelike ontwerper en leier van groot projekte regoor die wêreld, strek sy ervaring vanaf stedelike vernuwing in Brittanje en Europa tot by informele nedersettings op verskillende vastelande. Hy is nou besoekende professor by die University College London en by Oxford Universiteit en is die ontvanger van belangrike toekennings in sy vakgebied.

Campbell se uitgangspunt is: The key to fixing our broken patterns of urban development does not lie in grand plans or giant projects; rather, it lies in the collective wisdom and energy of people harnessing the power of many small ideas and actions to make a big difference. We call this making “Massive Small” change.   

Datum: 25 September 2018
Tyd: 13:00
Plek: Seminaarkamer, 2e Vloer, HB Thom Teater, Victoriastraat 15. Gebruik asb die hoofingang na die HB Thom Teater.

Die lesing is oop vir almal.

Leave a Reply