Stellenbosch Munisipaliteit se Departement van Beplanning speel ’n noodsaaklike rol in die welstand van ons dorp. Hierdie Departement het onlangs nuwe aanstellings gemaak. Joernalis Elsabé Retief het onderhoude met kern rolspelers gevoer en berig oor die geskiedenis van die departement asook die geleenthede en uitdagings wat 2020 en die nabye toekoms inhou.More posts available in Forum >>