Development upsets Jamestown

16 July 2019

Talle inwoners van Jamestown¬† het verlede week hulle ontevredenheid met die voorgestelde ontwikkeling van 55 wooneenhede in die Blaauwklippen on Rivierbehuisingskompleks op ‘n vergadering van inwoners en ander belanghebbendes uitgespreek.¬† Lees meer.

Leave a Reply