Stellenbosch Erfenis Stigting: ruimtelike ontwikkelingsraamwerk

Document Author: Stellenbosch Heritage Foundation

Die ruimtelike ontwikkelingsraamwerk is ’n morele kompas vir ontwikkeling. ’n Nuwe raamwerk word nou opgestel. In die proses moet ons vir ons opnuut die Stellenbosch van die toekoms verbeel.

Click here to download the file