Vars insigte uit konferensie oor innovasie

25 November 2014

’n Kenmerk van die konferensie was die deelname uit verskillende lae van die gemeenskap, soos burgerlike verenigings; plaaslike, provinsiale en nasionale regering; sakeleiers en akademici. Ondanks verskille in benadering was daar ook ruim aanduiding dat samewerking oor grense moontlik is. ’n Belangrike aspek van innovasie is onder meer dat gevestigde teenpole danksy nuwe insigte kan verskuif, om nuwe moontlikhede vir samewerking en groei te skep.

SID

Prof. Ralph Hamman van die Sakeskool van die Universiteit van Kaapstad het in sy lesing oor innovasie, en spesifiek ook sosiale innovasie, innovasie beskryf as die gelyktydige verwesingliking van mededingende agendas of doelwitte. Sosiale innovasie gebeur wanneer tussengangers die aanvanklike spanning van teenstellende agendas en doelwitte deur bespreking en onderhandeling verskuif na ’n samewerkende en aanvullende innovasie.

Prof. Piet Naude, direkteur van Stellenbosch Universiteit se Sakeskool, het in sy lesing heersende kragte in die ontwikkelde wêreld verduidelik en aangedui dat daar in dié groter wêreld goeie geleenthede vir ontwikkeling in Afrika is, onder meer danksy die groot aantal jong mense en die snel groeiende middelklas. Met ontwikkeling, oordrag en benutting van tegnologie kan daardie geleenthede benut word.

Dr. Daan Velthausz van die WNNR in Pretoria het die rol van tegnologie en goeie stelsels in plaaslike bestuur verduidelik en die gebruik daarvan in ’n klein aantal munisipaliteite in Suid-Afrika toegelig. Kaapstad is onder meer ’n munisipaliteit waar goeie vordering al gemaak is om verskillende munisipale stelsels te integreer. Wanneer grondslae gelê is kan tegnologie gebruik word om aktiewe burgerskap te stimuleer en om vrywillige bydraes van inwoners te benut. In stede wat vinnig groei word sulke bydraes van inwoners gebruik om inligting te versamel en om deur middel van hul selfone en ander toestelle met munisipale instandhouding te help en om slim tegnologië en stelsels met tersaaklike inhoud te bevolk.

Ander sprekers op die kongres was onder meer Tim Harris, Danie Fölscher, Andrew Boraine, Conrad Sidego, Dr. Therina Theron, Cecilia Kinuthia-Njenga, Lars Albaek, Prof. Andre Roux, Prof. Stanley Ridge, Prof. Michael Kahn, Pieter van Heyningen, Prof. Andreas van Wyk, Du Preez Lombard, Prof. Gert-Jan van Rooyen, Nigel Gwynne-Evans, Sarah Aulin en andere.

Lees meer oor hul bydraes op die kongres of kyk na opnames van die aanbiedings

Leave a Reply