Stellenbosch Erfenis Opname – Ons het jou hulp nodig!

21 Februarie 2017

Stellenbosch het ’n diep en ryk geskakeerde erfenis. Ons identiteit as mense (wie ons is) en as ’n gemeenskap (waar ons hoort) is gegrond in ons verhouding met ons omgewing, ons ervaring van plek. Die kulturele landskap is gevorm deur menslike aktiwiteite wat oor ’n lang tyd en in verskillende kontekste op die omgewing afdrukke gelaat het.

In die erfenisopname wat nou vir die groter Stellenbosch gedoen word, deur CWPPA vir Stellenbosch Munisipaliteit, kan (en behoort) inwoners en belangstellendes ondermeer voorstelle maak vir terreine, landskappe, plekke en strukture wat as erfenis gelys kan word.

Klik hier om verder te lees oor die interessante benadering wat op die opname nagevolg word en ook hoe om voorstelle te doen.

Leave a Reply