Fred Stephens, na ‘n lang en kleurryke lewe oorlede

24 Augustus 2016

Fred Stephens, ’n bewaringsbewuste gemeenskapsleier en gewese voorsitter van die Stellenbosch Erfenis Stigting, is na ’n lang en kleurryke lewe oorlede. Hy het vars uit die skool in Stellenbosch begin werk. Hy het artikels vir plaaslike en streekskoerante geskryf, in amateur toneelopvoerings opgetree, en was by verskeie bewaringsinisiatiewe betrokke. Hy het ook ’n leidende rol gespeel in die jaarlikse herdenking op die Braak van Simon van der Stel se verbintenis met Stellenbosch.

Leave a Reply