Hoe vier ons Erfenisdag?

20 September 2018

Hoe vier ons erfenisdag? Hier is twee voorbeelde: Albie Sachs by Maiden Cove en e’Bosch se program op Stellenbosch.

Hande — foto by © momentimages/Tetra Images/Corbis

Oud-regter Albie Sachs se plan om op Erfenisdag deel te neem aan ‘n vreedsame protes teen beplande ontwikkelings by Maiden Cove is ‘n tersaaklike manier om Erfenisdag te vier, ter wille van ‘n plaaslike saak wat tegelyk wyer implikasies vir die burgelike samelewing in die land het. Hy het met sy gebruiklike betrokkenheid by sake van die land, skerp insig en goeie formulering sy voorneme vir Erfenisdag in ‘n artikel in die Daily Maverick uiteen gesit. Lees meer…

e’Bosch se Sias Mostert, Johann Murray en medewerkers het met besieling en onvermoeide ywer ‘n unieke program vir Erfenisdag in Stellenbosch gevestig – uitgebreid, interessant en ‘n prikkel om skeppend oor ‘n gedeelde erfenis te dink en te doen. Kyk gerus weer na e’Bosch se program vir die komende naweek.

Lees oom Graham Dominy se insiggewende gedagtes oor die bestuur van die tasbare erfenis in sy artikel, Planners, Protectors and Predators: Public Trust and the tension between Heritage and Planning laws, eerste publikasie in The Heritage Portal.

Leave a Reply