Khayamandi brand

20 Maart 2013

In`n brand in die nag van 14-15 Maart in Khayamandi is een man dood en meer as ‘n duisend drie honderd plakkershuise verwoes. Nooddienste het pas met bystand begin toe sommige inwoners al begin opruim en herbou. Talle strukture is binne dae herbou. Dié feite weerspieël egter groot teenspoed en ontbering.
Lede van die Stigting se uitvoerende komitee is as medemense oor baie jare reeds in Khayamandi betrokke. As medebewoners van Stellenbosch was ons onmiddellike reaksie dan ook om te help om die onmiddellike pyn en verlies so ver moontlik te help verlig.

So `n betrokkenheid staan nie los van ons betrokkenheid by erfenis en by beplanning in Stellenbosch nie. Erfenis bly lewend en verkry net sin deur mense en deur hul belewenis daarvan. Erfenis is deel van die wyer konteks van plek. Behoud van erfenis kan nie net op die verlede gerig wees nie: dit oorleef juis deur mense se belewing daarvan, en is daarom ook op die toekoms gerig.

Daar is kernvrae wat bespreek moet word om soortgelyke rampe in die toekoms in Khayamandi te voorkom. Onder meer: Hoe moet informele nedersettings in Stellenbosch sinvol bevorder word? Wat is die vormende plan daarvoor? Watter proses of prosesse moet bevorder word? Wat is die rol van plaaslike owerhede en van inwoners in dié prosesse?

Die inwoners wat ná die brand hul strukture met energieke spoed herbou het, het dit gedoen omdat hul dakloos is, maar ook in `n besef van die onsekerheid van hul aanspraak op die plek waar hulle hul gevestig het. Inwoners wat laaste was om te herbou, was ook bewus van die moontlikheid dat hulle, deur te wag, dalk kosbare vierkante meters of gedeeltes van vierkante meters aan omringende bure afstaan.

Die vrae wat bespreek moet word, en die prosesse wat aangevoor moet word, is nie maklike kwessies nie. Dit het `n hoë emosionele lading. Ons stel voor dat die Nasionale Beplanningskommissie se Nasionale Ontwikkelingsplan, en spesifiek hoofstuk 8, oor die transformasie van menslike nedersettings, `n sinvolle konteks is waarbinne vrae soos dié gevra kan word.

Lees hoofstuk 8 of, as u wil, ook die volledige plan.

Sustainable Stellenbosch, waarna ons ook elders in die nuusbrief verwys, verskaf verdere konteks vir kernvrae rondom dié kwessies.

Leave a Reply