Chris Stander

24 Februarie 2015

Chris Stander, ’n gewaardeerde Stellenbosse argitek, is die afgelope week oorlede. Ons sal binnekort ’n profiel van sy lewe en werk op die webruimte plaas, naas dié van ander Stellenbosse argitekte wat reeds op die webwerf beskikbaar is.

Met friends late Hannes Meiring (left) and Johan Krige (right) at the opening of the Hofmeyr Hall

Met vriende wyle Hannes Meiring (links) en Johan Krige (regs) by die bekendstelling van die Hofmeyr Saal

Intussen:

Chris Stander het aan die Universiteit van Kaapstad gestudeer en daarna as argitek in Stellenbosch begin werk, aanvanklik vir Lochner, Pauw en Green en later vir Swart en Stander. Hy was bekend vir sy sorgvuldige en netjiese argitekstekeninge en werk, en as iemand wat altyd eers sou dink en sy gedagtes sou orden voordat hy iets sê of doen.

Huis_Krige

Huis Krige agter Caledon Villa

Hy was verantwoordelik vir talle huise en ook groter projekte, soos die Van der Stel sportsentrum, en veral hospitale. Hy was projekleier van meeste van die groot provinsiale hospitale wat in sy tyd gebou is. Huise wat deur hom ontwerp is, sluit in Huis Songe, Huis Fensham en ook Huis Krige, agter in die tuin van Caledon Villa in Neethlingstraat.

Voor en ook na sy aftrede was hy nou betrokke by die Moederkerk, onder meer met die restourasie van die kerkkantoor en die Hofmeyrsaal, en by die gemeente Uniepark, waar hy ’n kleuterskool ontwerp het. Hy was lank ’n komiteelid van die Erfenis Stigting.

3 thoughts on “Chris Stander”

 1. Petro Bezuidenhout says:

  Ek eer die nagedagtenis van my oudste broer wat ‘n oog gehad het vir struktuur en ontwerp.Vir hom was dit baie belangrik om die mooie van die verlede as erfenis vir die nageslag te bewaar.Hy het skeppend te werk gegaan om ‘n eie stempel af te druk op dit wat vir hom esteties aanvaarbaar was. Sy kommentaar op sy ontwerpe was altyd baie insiggewend .Dit het my met nuwe oë laat kyk,ook na die lewe.Ek was telkens verwonderd oor die vergesigte wat ek hierdeur verkry het.Die herinneringe aan hom sal ek koester.Ook hy het my help vorm om ‘n sinvolle lewe te lei in diepe afhanklikheid van my Hemelse Vader.Soli Deo Gloria.

 2. HIlda Deavall says:

  Dankie vir hierdie beriggie oor my pa.

  Ons het deur die jare in sy ontwerpe gedeel en is dikwels saam met hom na persele toe om vordering te sien. Dit het ons ook ‘n liefde daarvoor gegee.

  Ek onthou ook huis Patrick wat daar teen die hange van Gordonsbaai pryk – een van sy groot ontwerpe. En ek onthou toe help toesig hou het oor die bou van die Trustbank sentrum – nou Eikestad Mall en hoe hy ons gaan wys het hoe hulle dagha gook in die nag.

  ‘n Briljante argitek, maar or pa, is nou nie meer met ons nie, maar sal bly voortleef in sy geboue en wyshede wat ons altyd sal bewaar.

  Hilda Deavall

 3. Arrie Botha says:

  Baie dankie oor artikel van wyle Chris Stander sal graag op datum gehoutikel oor die op volg ar

  Dink hy was een van die min argitekte wat nog met die hand geteken het ,wat n voor reg om laas jaar n paar dae in sy gesels skap te kon wees ,dit was my pa se neef !
  en ek as n bouer in Gauteng sal graag meer oor sy doen en late wil lees

  met dank
  ADRIAAN botha

Leave a Reply