Akademiese Blik vauit Afrika op ‘n Afrika-stad

29 April 2019

Professor António Tomás se boek, In the skin of the city: Luanda or the dialectics of Spatial   transformation, word binnekort deur Duke University Press gepubliseer.  Tydens ‘n onlangse praatjie by STIAS (Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing), het Professor Tomás verduidelik dat die boek ‘n etnografiese uiteensetting gee van die totstandkoming van Luandaen aandui hoe inwoners die stad van ‘n koloniale na ‘n postkoloniale leefruimte verander het, terwyl die inwoners se refleksie oor hierdie proses ook aangeteken is.

Professor Tomás, koördineerder van MA-studies in suidelike verstedeliking by die Universteit van Kaapstad se Afrika-sentrum vir Stede, is besig met twee navorsingsgenootskappeby STIAS en TORCH (Oxford Navorsingsentrum in Geesteswetenskappe) en sluit in Mei aan as professor by die GSA (Nagraadse skool van Argitektuur) van die Universiteit van Johannesburg.  Die GSA is in 2015 gestig, ook om opleiding in kontemporêre Afrika-argitektuur te transformeer.

Die temas van sy boek is ook onlangs aangeraak in navorsingsartikel en ‘n lesing deur Dr Claudia Gastrow, dosent in Antropologie by die Universiteit van Johannesburg en STIASnavorsingsgenoot.  Die lesing wat by STIAS op 16 April aangebied is, se titel was: The Discomforts of Home: Class, Infrastructure and Aesthesis in Luanda, Angola.  Die fokus was op die inwoners van Luanda se sensoriese belewenis en ervaring van die stad, asook hul toegang tot infrastruktuur en die manier waarop die staat se behuisingsprojekte tot die struktuur en reproduksie van uitbuitverhoudinge  tussen inwoners van verskillende sosio-ekonomiese agtergronde gelei het.

Leave a Reply