Stellenbosch is meesal nog ‘n dorp en nie ‘n stad nie. Maar dit is vir Stellenbosch tog sinvol om aandag te gee aan die rykdom van nuwe navorsing oor die verbetering van stedelike openbare ruimtes. (Daar in alle geval nie ‘n algemene ooreenkoms oor die definisie van die konsep stad nie. In sy boeiende boek, […]More posts available in Forum >>