‘n Ruimtelike ontwikkelingsraamwerk vir Stellenbosch is in die afgelope week bekend gestel. Daar is nou geleentheid vir openbare kommentaar vóórdat dit in Mei vir finale goedkeuring aan die Raad voorgelê word. Dit vroeg om nou die volle inhoud van die dokument noukeurig te ontleed. Wat nietemin goed is, is dat dit tegelyk omvattend en toeganklik […]More posts available in Forum >>